Tuba

F-Tuba (Rotary valves)

F-tuba "Belcanto - Solo", bell 42 cm, 5 valves - F-381B
F-tuba, bell 38 cm, 4 valves - F-80A
F-tuba, bell 38 cm, 5 valves - F-80B
F-tuba, bell 42 cm, 4 valves - F-81A
F-tuba "Firebird", bell 40 cm, 5 valves - F-281B
F-tuba "Firebird", bell 40 cm, 6 valves - F-281C
F-tuba "Belcanto", bell 42 cm, 5 valves - F-181B
F-tuba "Belcanto", bell 42 cm, 6 valves - F-181C
F-tuba "Belcanto - Solo", bell 42 cm, 6 valves - F-381C

F-Tuba (Piston)

F-tuba "Petruschka", front action, 5 valves - F-1281

EEb-Tuba (Rotary valves)

EEb-tuba "Starlight", bell 38 cm, 5 valves - EEb-383B
EEb-tuba "Norwegian Star", bell 40 cm, 4 valves - EEb-283A
EEb-tuba "Norwegian Star", bell 40 cm, 5 valves - EEb-283B

EEb-Tuba (Piston)

EEb-tuba "Ambassador", compensating, 4 valves - EEb-M7000
EEb-tuba "Ambassador", compensating, 4 valves - EEb-M7050

CC-Tuba (Rotary valves)

CC-tuba, bell 38 cm, 4 valves - CC-84A
CC-tuba, bell 38 cm, 5 valves - CC-84B
CC-tuba, bell 42 cm, 5 valves - CC-85B
CC-tuba, bell 45 cm, 4 valves - CC-86A
CC-tuba, bell 45 cm, 5 valves - CC-86B
CC-tuba, bell 45 cm, 5 valves - CC-88
CC-tuba, bell 50 cm, 5 valves - CC-90B
CC-tuba, "Bruckner", bell 47 cm, 5 valves - CC-291B

CC-Tuba (Piston)

CC-tuba, front action, 5 valves - CC-12915
CC-tuba, front action, 5 valves "New Yorker" - CC-12925
CC-tuba, front action, 5 valves - CC-12935

BBb-Tuba (Rotary valves)

BBb-tuba, bell 36 cm, 3 valves - BBb-84
BBb-tuba, bell 36 cm, 4 valves - BBb-84A
BBb-tuba, bell 42 cm, 4 valves - BBb-282A
BBb-tuba, bell 42 cm, 5 valves - BBb-282B
BBb-tuba, bell 45 cm, 3 valves - BBb-86
BBb-tuba, bell 45 cm, 4 valves - BBb-86A
BBb-tuba, bell 45 cm, 5 valves - BBb-86B
BBb-tuba, wide, bell 45 cm, 4 valves - BBb-87A
BBb-tuba, wide, bell 45 cm, 5 valves - BBb-87B
BBb-tuba, compact style, bell 47 cm, 3 valves - BBb-91
BBb-tuba, compact style, bell 47 cm, 4 valves - BBb-91A
BBb-tuba, compact style, bell 47 cm, 5 valves - BBb-91B
BBb-tuba, bell 47 cm, 4 valves - BBb-289A
BBb-tuba, bell 47 cm, 5 valves - BBb-289B
BBb-tuba "Siegfried", bell 50 cm, 5 valves - BBb-98B

BBb-Tuba (Piston)

BBb-tuba, front action, 4 valves - BBb-12724
BBb-tuba, compact style, front action, 4 valves - BBb-12914
BBb-tuba, compact style, front action, 5 valves - BBb-12915

BBb-Tuba, compensating (Piston)

BBb-tuba "Ambassador", compensating, 4 valves - BBb-M9000